PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

1.080.000 

Tác giả: Thích Thiện Hoa

Ngày xuất bản: 2021

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Kích thước: 16 x 24 cm

Số quyển: Bộ 3 quyển

Hình thức: Bìa cứng, có bìa áo ép kim, có hộp