TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG (BỘ 4 QUYỂN)

960.000 

Tác giả: Quách Tiểu Đình

Người dịch: Đồ Khùng (HT. Thích Minh Cảnh)

Ngày xuất bản: 2021

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Kích thước: 16 x 24 cm

Số trang: Tập 1: 600 trang; Tập 2: 666 trang; Tập 3: 590 trang; Tập 4: 570 trang

Hình thức: Bìa cứng