Hướng dẫn khách mời tham gia sự kiện

Tại Thư Hiên Dịch Trường, các buổi nói chuyện theo chủ đề thường tổ chức vào cuối tuần và được thông báo trước thông tin sự kiện trên website và fanpage Facebook.

Quý bạn nếu quan tâm có thể đăng ký tham gia bằng cách điền thông tin vào link sau để được giữ chỗ ngồi trong sự kiện: