HỮU THỂ VÀ THỜI GIAN

310.000 

Sách ảnh ấn

Nguyên tác: Sein und zeit (Being and time)

Tác giả: Martin Heidegger

Người dịch: Trần Công Tiến

Nhà xuất bản: Quê Hương

Năm xuất bản: 1973

Hình thức bìa: Bìa mềm, tay gấp

Kích thước: 14 x 20 cm

Số quyển: Bộ 2 quyển

Hết hàng