Lưu trữ Danh mục: Dịch Trường

NGƯỜI TỪNG DỰ BÁO VỀ ĐỨC QUỐC XÃ

Jonathan Kirshner, The New York Times, December 8, 2019 Năm 1919, John Maynard Keynes đã dự báo về sự hỗn loạn – hậu quả của Hòa ước Versailles. * Ngày [...]

Thư Hiên Dịch Trường – Cộng đồng dịch thuật tại Việt Nam

Dịch trường có lẽ là một khái niệm còn mới đối với nhiều người. Vậy dịch trường là [...]

Logic của sự khám phá khoa học: Sigmund Freud, Karl Popper, Wittgenstein và khoa học tiếm danh

Bài viết của Ts. Nguyễn Hữu Liêm Nhân dịp Nxb. Tri Thức cho ra mắt bản dịch tác [...]

Bàn về yếu tính của chân lý – Martin Heidegger (phần 2)

Ở Bàn về yếu tính chân lý phần 1, chúng ta dừng lại ở nền tảng của khả [...]

Bàn về yếu tính của chân lý – Martin Heidegger (phần 1)

Bàn về yếu tính của chân lý xuất bản lần đầu năm 1943. Chắc chắn là sự lừa [...]

Bạn muốn biết chết là như thế nào? – Rodney Smith

Một triết gia Đức vĩ đại, có thể là vĩ đại nhất trong các triết gia thuộc thế [...]

Chủ nghĩa dụng hành – William James

Trong cuộc phỏng vấn đề đề tài chủ nghĩa dụng hành trên trang fivebooks.com, Robert Talisse giới thiệu [...]

Châu Giang cố sự của Trương Thắng Hữu

Nhân vật chính của Châu Giang cố sự đương nhiên là dòng Châu Giang, một nhân chứng sống [...]

Giới thiệu bộ The History Of Continental Philosophy (Alan D. Schrift)

Từ Kant đến Kierkegaard, từ Hegel đến Heidegger, những triết gia lục địa đã định hình quỹ đạo [...]

Giới thiệu bộ A History Of Philosophy (Copleston)

A History of Philosophy là bộ lịch sử triết học phương Tây của tu sĩ dòng tên người Anh [...]

Contact Me on Zalo