HƯƠNG TRÀ

140.000 

Sách ảnh ấn

Tác giả: Đỗ Trọng Huề

Năm xuất bản: 1968

Nhà xuất bản: Hoa Lư

Kích thước: 14.5 x 2-.5 cm

Số trang: 216 trang

Hình thức: Bìa mềm