TRIẾT HỌC KANT

150.000 

Sách ảnh ấn

Tác giả: Trần Thái Đỉnh

Nhà xuất bản: Phạm Quang Khai

Năm xuất bản: 1968

Hình thức bìa: Bìa mềm, tay gấp

Kích thước: 14 x 20 cm

Số trang: 358