Ý NGHĨA VỀ SỰ CHẾT ĐAU KHỔ VÀ THỜI GIAN

110.000 

Sách ảnh ấn

Tác giả: Krishnamurti

Người dịch: Nguyễn Minh Tâm, Đào Hữu Nghĩa

Năm xuất bản: 1973

Nhà xuất bản: An Tiêm

Kích thước: 12.5 x 19 cm

Số trang: 218 trang

Hình thức: Bìa mềm, tay gấp