Giới thiệu loạt sách The Routledge Guides To The Great Books

(Ảnh: Internet)

Routledge Guides to the Great Books là những quyển sách giới thiệu tuyệt diệu các tác phẩm đã định hình văn minh phương Tây. Các quyển này khảo sát các lập luận và ý tưởng nằm trong các tác phẩm có ảnh hưởng nhất từ một số nhà tư tưởng xuất sắc nhất từng sống, từ Aristotle đến Marx và Newton đến Wollstonecraft. Mỗi quyển này bắt đầu bằng phần giới thiệu ngắn về tác giả của tác phẩm và hoàn cảnh họ đã sáng tác quyển này và kết thúc bằng phần khảo sát ý nghĩa lâu dài của tác phẩm. Routledge Guides to the Great Books do đó cung cấp cho người học ở khắp nơi những giới thiệu trọn vẹn về những tác phẩm quan trọng nhất của mọi thời.

Loạt sách này bổ sung cho bộ Routledge Philosophy Guidebooks.

Triết học cổ đại và trung đại

The Routledge Guidebook to The New Testament (Kinh thánh Tân ước)

The Routledge Guidebook to Plato’s Republic (Cộng hòa của Plato)

The Routledge Guidebook to Aristotle’s Nicomachean Ethics (Đạo đức học cho Nicomachus của Aristotle)

The Routledge Guidebook to Augustine’s Confessions (Tự thú của Augustine)

The Routledge Guidebook to Aquinas’ Summa Theologiae (Tổng luận thần học của Thomas Aquinas)

Triết học cận đại

The Routledge Guidebook to Machiavelli’s The Prince (Quân vương của Machiavelli)

The Routledge Guidebook to Galileo’s Dialogue (Đối thoại của Galileo)

The Routledge Guidebook to Hobbes’ Leviathan (Leviathan của Hobbes)

The Routledge Guidebook to Descartes’ Meditations (Những suy niệm của Descartes)

The Routledge Guidebook to Locke’s Essay Concerning Human Understanding (Tiểu luận về giác tính con người của Locke)

The Routledge Guidebook to Berkeley’s Three Dialogues (Ba đối thoại của Berkeley)

The Routledge Guidebook to Smith’s Wealth of Nations (Của cải của các dân tộc của Adam Smith)

The Routledge Guidebook to Mill’s On Liberty (Bàn về tự do của Mill)

The Routledge Guidebook to Paine’s Rights of Man (Quyền con người của Thomas Paine)

The Routledge Guidebook to Thoreau’s Civil Disobedience (Sự bất tuân dân sự của Thoreau)

The Routledge Guidebook to Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Woman (Biện hộ cho quyền phụ nữ của Wollstonecraft)

The Routledge Guidebook to Hegel’s Phenomenology of Spirit (Hiện tượng học tinh thần của Hegel)

The Routledge Guidebook to Kierkegaard’s Fear and Trembling (Kính sợ và run rẩy của Kierkegaard)

The Routledge Guidebook to James’s Principles of Psychology (Những nguyên lý tâm lý học của James)

Triết học thế kỷ 20

The Routledge Guidebook to Moore’s Principia Ethica (Principia Ethica của Moore)

The Routledge Guidebook to Einstein’s Relativity (Thuyết tương đối của Einstein)

The Routledge Guidebook to Gramsci’s Prison Notebooks (Những ghi chép trong tù của Gramsci)

The Routledge Guidebook to Heidegger’s Being and Time (Tồn tại và thời gian của Heidegger)

The Routledge Guidebook to Wittgenstein’s Philosophical Investigations (Những khảo sát mang tính triết học của Wittgenstein)

The Routledge Guidebook to Rawls’ A Theory of Justice (Lý thuyết công lý của Rawls)

The Routledge Guidebook to Foucault’s The History of Sexuality (Lịch sử tính dục của Foucault)

Truy cập Routledge để biết thêm thông tin: https://www.routledge.com/The-Routledge-Guides-to-the-Great-Books/book-series/RGGB?pd=published,forthcoming&pg=3&pp=12&so=pub&view=list

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo