Đấu thuyết Dostoevsky và Kant: Trong “Anh em nhà Karamazov” và “Phê phán lý tính thuần túy”

116.000 

Tác giả:  Yakov Emmanuilovich Golosovker

Người dịch: Lệnh Đình Kha

Nhà xuất bản: Văn học

Kích thước: 13 x 20,5 cm

Số trang: 196 trang

Hình thức: Bìa mềm