Từ điển Pali – Việt Nam

130.000 

  • Tác giả: Bửu Chơn
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 3442 trang
  • Năm xuất bản: 1977
  • Nhà xuất: Phật giáo Nguyên Thủy