Con người và Kỹ thuật: Một đóng góp cho triết học đời sống

111.000 

 

Tác giả: Oswald Spengler

Người dịch: Hoàng Thiên Nguyễn

Năm xuất bản: 2022

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Kích thước: 13×20,5cm

Số trang: 162 trang

Hình thức: bìa cứng