PHÂN TÂM HỌC VỀ TÌNH YÊU

120.000 

Sách ảnh ấn

Tác giả: Erich Fromm

Người dịch: Thụ Nhân

Năm xuất bản: 1969

Nhà xuất bản: Nhị Nùng

Kích thước: 12.5×18.5 cm

Số trang: 228 trang

Hình thức: Bìa mềm, tay gấp