THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO (BỘ 2 QUYỂN)

600.000 

Tác giả: Pháp sư Đạo Thế

Dịch giả: Ban Dịch thuật Hán Tạng Pháp Âm

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Kích thước: 16 x 24 cm

Số quyển: Bộ 2 quyển

Hình thức: Bìa cứng, có hộp, mạ vàng cạnh sách