Sách phật giáo hay giúp chữa lành tâm hồn

Một cuốn sách Phật giáo hay sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta được thanh tịnh và mang chúng ta đến với một cuộc sống an lạc, bình yên và hạnh phúc. Trong bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn một cuốn sách phù hợp hơn.

Phật Học Phổ Thông

Phật Học Phổ Thông là bộ sách phật giáo hay, một cuốn sách căn bản do Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa chủ trương biên soạn hoàn chỉnh, hệ thống hóa từ thấp đến cao… là kim chỉ nam trên bước đường nghiên cứu, tu học cho những người con Phật xuất gia và tại gia. Bằng phương pháp khoa học, diễn đạt lời văn bình dị, dễ hiểu thể hiện tính thiệu dụng, kết hợp cơ lý nhà Phật. Bộ sách hàm chứa cả giáo lý ngũ thừa, nhằm mở rộng thiện duyên cho các tầng lớp nhân sinh hữu duyên dễ cảm nhận, lĩnh hội… từng bước tiến tu đạt kết quả an vui trong Chánh pháp.

Phật Học Phổ Thông gồm 3 quyển với 12 khóa. Ba quyển chứa đựng “căn bản giáo lý, hiểu biết Phật Pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng”. Phật học phổ thông ra đời gần 70 năm, đến nay vẫn là bộ sách làm hài lòng hầu hết người tham cứu học tập và vẫn chưa có bộ giáo khoa Phật học nào khả dĩ thay thế được. Điều đó, những tưởng đã là một lời giới thiệu huy hoàng cho công trình dày công của Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Sách phật giáo hay
Sách Phật giáo hay – Phật Học Phổ Thông

Thiện Ác Nghiệp Báo

Thiện Ác Nghiệp Báo còn có nhan đề là Chư kinh yếu luận gồm 20 quyển do sa môn Đạo Thế ở chùa Tây Minh biên tập vào niên hiệu Hiển Khánh đời Đường (656-660) được thâu nhập vào Đại Chính tạng quyển 54.

Chư kinh yếu tập là một tác phẩm trích lục trong sách kinh Phật những điều liên quan đến giáo pháp, tu hành, nghi quỹ và luận thuật các việc liên quan đến thiện ác nghiệp báo rồi chia thành các thiên. Toàn thư được chia làm 30 bộ loại bao gồm: Kính Tam bảo , Kính pháp, Nhiếp niệm, Nhập đạ, Bái tán, Hương đăng, Thụ thỉnh, Thụ trai, Phá trai, Giàu sang, Nghèo hèn, Khích lệ, Báo ân, Phóng sinh, Làm phúc, Chọn bạn, Nghĩ kĩ, Lục độ, Nghiệp nhân, Tham dục, Tứ sinh, Thụ báo, Thập ác, Dối gạt, Biếng nhác, Rượu thị, Xem tướng, Địa ngục, Tống chung, Linh tinh.

Đặc điểm của Chư kinh yếu tập là tính lý luận, là tính thuật tác. Về tính lý luận, trong sách này trích lục nguyên văn Kinh, Luật, Luận Phật giáo liên quan đến ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp tu hành của người tại gia và xuất gia. Lý luận được đề cập đến rất rộng rãi, có hàm nghĩa kính trọng Phật, Pháp, Tăng; quy tắc nhiễu tháp, nhập tự; phương pháp nhiếp niệm, kiềm chế dục vọng; công đức đốt hương, cúng Phật, thụ trai, phóng sinh; ba đường ác của nghiệp thân phạm thập ác; nghiệp nhân giàu sang, nghèo hèn; yếu chỉ của lục độ Đại thừa; bốn loài (noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh) của hữu tình chúng sinh; nguyên lý và chủng loại của nghiệp báo; nhiếp ý của địa ngục, sinh hoạt thức ngủ ăn uống của người xuất gia.

Sách phật giáo hay
Sách Phật Giáo hay – Thiện Ác Nghiệp Báo

Vì Sao Phật Giáo Giàu Chân Lý

Vì Sao Phật Giáo Giàu Chân Lý là một cuốn sách Phật giáo hay khiến độc giả chúng ta không khỏi tò mò khi bắt đầu đọc tựa đề, và càng làm chúng ta bất ngờ hơn khi đọc từng trang từng trang của cuốn sách. Vì sao Phật giáo giàu chân lý chọn cách giải thích tôn giáo – nhìn Thiền và Giác ngộ từ góc độ khoa học và triết học. Robert Wright không đề cập những khía cạnh “siêu nhiên” hay siêu hình vốn dĩ của đạo Phật, mà bàn về những khía cạnh tự nhiên: các ý niệm phù hợp với phạm vi của tâm lý học và triết học hiện đại. Tác giả đã dành hơn 10 năm nỗ lực để đánh giá hay ít nhất là nối kết những quan điểm cốt lõi của Phật giáo cũng như những kinh nghiệm thiền quán của bản thân ông.

Vì sao phật giáo giàu chân lý? là một cuốn sách đặc biệt, bởi nó chọn cách giải thích tôn giáo bằng khoa học – nhìn Thiền và Giác ngộ từ góc độ khoa học và triết học, Robert Wright là một nhà báo nổi tiếng và là một chuyên gia về tâm lý học tiến hóa. Ông đã dành hơn 10 năm nỗ lực để đánh giá hay ít nhất là nối kết những quan điểm cốt lõi của Phật giáo cũng như những kinh nghiệm thiền quán của bản thân ông, với những lý thuyết trong ngành tâm lý học tiến hóa và sâu hơn là với những nghiên cứu mới trong ngành thần kinh học.

Để trả lời cho câu hỏi: Vì sao Phật giáo giàu chân lý? Vì chúng ta là những sinh vật do chọn lọc tự nhiên tạo ra. Chọn lọc tự nhiên cài vào não bộ chúng ta những khuynh hướng mà các nhà tư tưởng Phật giáo thời kỳ đầu đã có những đánh giá đúng đắn kinh ngạc, nếu xét đến những nguồn lực khoa học ít ỏi họ có thể sử dụng khi ấy. Ngày nay, nhờ vốn hiểu biết hiện đại về chọn lọc tự nhiên và về bộ não con người do do chọn lọc tự nhiên sản sinh, chúng ta đã có thể khẳng định về các đánh giá này.

Sách phật giáo hay

Kinh Kim Cương Phạn – Việt

Kinh Kim Cương Phạn – Việt là một bài kinh trong hệ thống gồm 40 bài kinh thuộc hệ kinh bàn về pháp tu làm cho tuệ giác của người tu trở thành hoàn hảo (hệ kinh Bát Nhã). Kinh dài nhất trong hệ thống này gồm 100.000 câu tụng và kinh ngắn nhất chỉ gồm 1 chữ “a”! Kinh Kim Cương gồm 300 câu tụng.
Nội dung cơ bản của kinh Kim Cương là lời Phật dạy chúng sinh thông qua việc ngài trả lời các câu hỏi của trưởng lão Subhuti, là khi một người muốn tu theo con đường của Bồ tát thì nên tuân thủ như thế nào? nên hành động như thế nào? và nên giữ tâm như thế nào?
Đức Phật cũng dạy rằng một người dù có tôn thờ bao nhiêu các vị Phật, Bồ tát, A La Hán và cúng dường lên các ngài bao nhiều bao nhiêu của cải vật chất như bảy báu lấp đầy tam thiên đại thiên thế giới đi nữa thì công đức tạo ra cũng không bằng công đức của một người chỉ cần am hiểu bốn câu kệ tụng trong kinh Kim Cương, rồi thuộc nhớ, tụng đọc, nghiên cứu và làm sáng tỏ ý nghĩa với đầy đủ chi tiết cho những người khác nghe.

Sách phật giáo hay

Hồi Tránh Luận Phạn – Việt

Hồi Tránh Luận Phạn – Việt là một tác phẩm ngắn gọn, gồm bảy mươi tụng ngôn. Trong số đó, hai mươi tụng ngôn đầu Bồ-tát Long Thọ tóm lược tất cả những phản luận của các đối thủ đã tranh luận với ngài về giáo lý Tánh Không và năm mươi tụng ngôn sau là những giải đáp của ngài. Lời giải thích cho các tụng ngôn cũng chính do ngài viết.

Vigrahavyavartani là một công trình phụ của Nāgārjuna và nó chiếm một vị trí đặc biệt trong tư tưởng của trường phái Trung Quán vì nó không những minh họa một cách đáng trân trọng những phương pháp biện chứng mà Nagarjuna dùng, mà nó còn làm sáng tỏ ý tưởng về Tính Không, cái đặc tính mà thường bị hiểu lầm quá nhiều, không những trong thời hiện đại và ở nước ngoài, mà ở chính tại Ấn Độ, và ngay trong thời đại của chính Nagarjuna.

Có thể nói đây là một trong những công trình tiêu biểu nhất của Nagārjuna và trình bày tất cả những đặc thù về cách lập luận của ông, mà trên hết là tính nhất quán không thể lay chuyển được của ông về ý tưởng phát sinh phụ thuộc của mọi sự vật. Phép biện chứng của ông được xem là cách tốt nhất để bác bỏ những phê bình của đối thủ, đó là chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong ý tưởng của đối thủ và dùng cái ngay cái logic của chính người ấy để chống lại người ấy…

Sách phật giáo hay

Trên đây là gợi ý về những cuốn sách Phật giáo hay, cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc hết bài viết. Thư Hiên Dịch Trường chúc bạn có thể tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp. Thư Hiên Dịch Trường là một hiệu sách nhỏ và cũng là một thư viện, sở hữu hơn 5,000 tựa sách tiếng Việt, 3,600 tựa sách tiếng Anh và hơn 1,000 tựa sách ngôn ngữ khác, đa dạng thể loại từ sách triết học, văn học, tôn giáo cho đến ngôn ngữ… Thư Hiên rất vui được đón tiếp bạn!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tháp S6, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938336918

Email: thuhiendichtruong@gmail.com

Youtube: Thư Hiên Dịch Trường

Fanpage: Thư Hiên Dịch Trường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo