Tâm Phân Học Và Tôn Giáo – Erich Fromm

105.000 

Tác giả: Erich Fromm

Người dịch: Ni sư Trí Hải

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng

Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

Số trang: 189 trang

Hình thức: Bìa mềm

Mã: Tâm Phân Học Và Tôn Giáo Danh mục: