Đôi nét về Ludwig Wittgenstein

Wittgenstein một nhà triết học người Áo một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực logic, triết học về toán, triết học tinh thần và triết học ngôn ngữ.

Đôi nét về Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) ông sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng ở Viên, Áo được nhiều người coi là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Wittgenstein học toán và kỹ thuật tại Đại học Manchester, sau đó chuyển sang Đại học Cambridge để nghiên cứu logic với Bertrand Russell. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực logic, triết học về toán, triết học tinh thần và triết học ngôn ngữ.

Wittgenstein xuất bản tác phẩm đầu tiên của mình vào năm 1921, Tractatus Logico-Philosophicus. Ông tin rằng triết học không nên cố gắng giải quyết các vấn đề siêu hình học, mà chỉ nên giải quyết các vấn đề về ngôn ngữ. Ông cho rằng nhiều vấn đề triết học nảy sinh từ việc hiểu sai về ngôn ngữ.

Sau khi xuất bản tác phẩm đầu tiên ông từ bỏ triết học và làm việc như một giáo viên tiểu học ở Áo trong 10 năm. Sau đó năm 1929, ông trở lại Cambridge và tiếp tục nghiên cứu triết học. Giai đoạn này Wittgenstein đã thay đổi quan điểm của mình về ngôn ngữ và ý nghĩa. Ông cho rằng ngôn ngữ không chỉ là một hệ thống biểu tượng mô tả thế giới, mà còn là một công cụ để chúng ta sử dụng để giao tiếp với nhau và hành động trong thế giới.

Năm 1953, Wittgenstein qua đời, sau đó các bản thảo của ông được xuất bản dưới tên Philosophical Investigations. Tác phẩm trở thành một trong những tác phẩm triết học quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Ludwig Wittgenstein
Chân dung Ludwig Wittgenstein

Ảnh hưởng của Wittgenstein

Wittgenstein là một trong những nhà triết học có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông đã ảnh hưởng đến nhiều nhà triết học khác như: J.L. Austin, Gilbert Ryle, Donald Davidson và Hilary Putnam.

Triết học của Wittgenstein vẫn tiếp tục được nghiên cứu và thảo luận cho đến ngày nay và có tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực triết học bao gồm: logic, triết học về toán, triết học tinh thần và triết học ngôn ngữ.

Những câu nói nổi tiếng của Ludwig Wittgenstein như:

  • Các vấn đề triết học là những vấn đề của ngôn ngữ.
  • Không có ngôn ngữ riêng tư.
  • Trò chơi ngôn ngữ là những hoạt động.
  • Ý nghĩa của một mệnh đề là cách sử dụng nó.
  • Thế giới là toàn bộ những gì có thể được nói.

Cập nhật tin tức mới nhất tại Fanpage: Thư Hiên Dịch Trường

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo