Đôi nét về Habermas

Cuộc đời của Habermas

Habermas sinh ra ở Düsseldorf, Đức, ông sinh ra trong một gia đình viên chức. Ông từng sống thời niên thiếu dưới một chế độ toàn trị và sau đó, từ năm 1949 ông chuyển sang một xã hội tương đối dân chủ và luôn bị ám ảnh làm thế nào để đi đến một nền dân chủ thật sự.

Năm 1949, Habermas theo học triết học tại Đại học Göttingen, Đức. Ông nhận bằng tiến sĩ triết học năm 1954 với luận án về chủ nghĩa duy lý của Kant và sau đó tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Đại học Frankfurt.

Năm 1961 ông trở thành giáo sư triết học tại Đại học Heidelberg. Sau đó năm 1964 ông chuyển sang Đại học Frankfurt, nơi ông giữ chức giáo sư cho đến khi nghỉ hưu năm 2001.

Đóng góp của ông

Một số đóng góp quan trọng của Habermas như:

  • Lý thuyết hành động giao tiếp: là một khung lý thuyết toàn diện để hiểu về xã hội và chính trị dựa trên giả định rằng con người có khả năng giao tiếp một cách lý trí và hợp lý.
  • Khái niệm không gian công: đề cập đến không gian nơi các công dân có thể tham gia vào các cuộc thảo luận và tranh luận về các vấn đề công cộng.
  • Quan điểm về tôn giáo: ông cho rằng tôn giáo có thể đóng một vai trò tích cực trong xã hội dân chủ. Tôn giáo có thể cung cấp các giá trị và hướng dẫn đạo đức cho xã hội.

Tác phẩm tiêu biểu

Một số tác phẩm tiêu biểu của Habermas như:

  • Sự biến đổi mang tính cấu trúc của không gian công (1962): một nghiên cứu lịch sử về sự phát triển của không gian công ở châu Âu.
  • Lý thuyết hành động giao tiếp (1981): một khung lý thuyết toàn diện để hiểu về xã hội và chính trị.
  • Quyền và nền dân chủ (1992): ông cho rằng quyền là cần thiết cho một xã hội dân chủ.
  • Tôn giáo trong thế giới hiện đại (2006): một nghiên cứu về vai trò của tôn giáo trong xã hội hiện đại.
  • Các tác phẩm của Habermas đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ và được nghiên cứu rộng rãi trên khắp thế giới.

Cập nhật thông tin mới nhất tại Fanpage: Thư Hiên Dịch Trường

4.9/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo