Luận văn Logic – Triết học – Ludwig Wittgenstein

  • Tên sách: Luận văn Logic – Triết học
  • Tác giả: Ludwig Wittgenstein
  • Dịch giả: Trần Đình Thắng
  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng – Domino Books
  • Ngôn ngữ: Vietnamese
  • Mã số: 501.WIT-001B
  • Tại:
Contact Me on Zalo