Lũ Người Quỷ Ám – Fyodor Dostoyevsky

370.000 

Tác giả: Fyodor Dostoyevsky

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Minh

Nhà xuất bản: Hà Nội

Số trang: 662

Kích thước: 17×25 cm